Työnohjaus kehittää työskentelyä

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmätyönohjauksena. Työskentely keskittyy työhön liittyvien asioiden, tapahtumien, ajatusten ja tunteiden käsittelyyn. Tavoitteena on tutkia ja kehittää työtä, itseä työntekijänä, omia työtaitoja sekä edesauttaa työssä jaksamista. Työnohjaus on yleensä 1-3 vuotta kestävä prosessi.

Hoitosuhde- ja terapiatyönohjaus

Hoitosuhdetyönohjauksessa käsitellään potilaan hoitoa ja hoitosuhteessa esille tulleita asioita.

Hoitosuhdetyönohjaus voi olla myös 1 - 3 kertaa toteutettavaa konsultaatioluonteista työnohjaustapaamista, johon asiakas ja terapeutti osallistuvat yhdessä.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjauksessa pääpaino on organisaation, työyhteisön, työn, työnjaon ja työyhteisön ihmissuhteiden tarkastelussa sekä perustehtävän ja yhteisten arvojen selkiyttämisessä.

Hallinnollinen työnohjaus

Hallinnollinen työnohjaus on esimiehille kohdennettu työnohjausmuoto, jolloin pääpaino on nimenomaan esimiesasemaan liittyvissä asioissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!